Google

Senin, 11 Juli 2011

HELEN WAS VERY HELPFUL TO US

Helen was very helpful to us, certainly we are very happy reunited with her. All students who come from Indonesia would know him. When we serve are always smiling, sometimes seem upset caused us who like to be served quickly. Thank you Helen, your goodness, unequaled

Helen ay napaka-helpful sa amin, tiyak na kami ay napakasaya reunited sa kanyang. Lahat ng mga mag-aaral na nagmumula sa Indonesia ay alam niya. Kapag naghatid kami ay palaging at nakangiting, paminsan-minsan tila mapataob dulot sa amin kung sino bang served mabilis. Salamat Helen, ang iyong kabutihan, hindi mapapantayan


1 komentar: